U bent hier: Home / Gemeentelijk nieuws

Gemeentelijk nieuws

Informatie over de sociale wijkteams en de toegang daartoe in de gemeente Stichtse Vecht.

Gemeente: Stichtse Vecht


14 april 2015

 

 

 
Organisatie toegang

Organisatie(s) die de toegang vormen:
De toegang is geregeld bij het Klant Contact Centrum genoemd (KCC). Inwoners kunnen voor alle vragen terecht bij het KCC. Dit geldt ook voor vragen over jeugdzorg.

Korte beschrijving/werkwijze toegang:
Inwoners kunnen met vragen bij het KCC terecht via verschillende kanalen: telefonisch, e-mail, e-formulieren en schriftelijk. Bezoeken alleen op afspraak.
Bij het KCC wordt een inschatting gemaakt. Als het gaat om meervoudige en complexe problematiek, dan wordt doorverwezen naar het Sociaal wijkteam. Bij enkelvoudige vragen wordt in principe doorverwezen naar de ‘reguliere’ teams WMO, Sociale Zaken en Jeugd.
 

Openingstijden/bereikbaarheid toegang:
Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

Telefoonnummer toegang:
Stichtse Vecht: 14 0346

Gaat de toegang ook (jeugd)hulp verlenen:
Het KCC verleent zelf geen jeugdhulp, maar verwijst door naar het sociaal wijkteam en/of reguliere teams voor eenvoudige vragen zoals Wmo, Jeugd, Werk en Inkomen.

Organisatie sociaal wijkteam

Organisatie(s) die het sociaal wijkteam vormen:
Gemeentelijke medewerkers met kennis van WMO/AWBZ en Werk & Inkomen en Jeugd, aangevuld met medewerkers Buurtzorg Jong die de expertise jeugd inbrengen en maatschappelijk werk. Op deze manier is er een brede expertise binnen het team om integraal te kunnen werken. Indien meer expertise nodig is, kan deze worden ‘ingevlogen.’

Korte beschrijving/werkwijze sociaal wijkteam:
Behalve regiefunctie ook een meer uitvoerende taak. Voor jeugd wordt Buurtzorg Jong ingezet. Buurtzorg Jong heeft veel expertise in huis en zal ook veel zaken zelf oppakken. Doel daarvan is om de 0e en 1e lijn te versterken om inzet 2e lijn te beperken. Een meer ‘hands on’ aanpak dus.

Doelgroep sociaal wijkteam:
Huishoudens met meervoudige en complexe problematiek, waar de regie onvoldoende aanwezig is.

Is er een visie op welke jeugdhulp (doelgroep/zwaarte zorg) door het wijkteam geholpen moet worden?
Het sociale wijkteam is laagdrempelig en toegankelijk voor alle inwoners. Welke doelgroep er geholpen gaat worden en de zwaarte van de zorg kan per gemeente verschillen en  wordt verder uitgewerkt bij de verdere inrichting van de lokale infrastructuur.

Welke soort zorg biedt het sociaal wijkteam?
Behalve de regiefunctie wordt ook voor een deel uitvoerend werk gedaan, met name door Buurtzorg Jong. De lichtere opvoedvragen hoeven niet in het wijkteam maar in het voorveld. Buurtzorg jong komt in stelling als er complexere en/of meerdere problematieken zijn. Als het zware zaken betreft mogen zij doorverwijzen naar de 2e lijn (specialistische zorg).

Is er een vastgesteld aantal jeugdigen dat door het wijkteam in 2015 geholpen moet worden?
Nee, daar zijn geen afspraken over gemaakt.

Wie is verantwoordelijk voor het afgeven van een beschikking niet vrij toegankelijke zorg? Medewerker(s) van het sociaal wijkteam. Binnen dit team ligt vergaand beslissingsmandaat.

Welke afspraken zijn er met zorgaanbieders gemaakt over het teruggeleiden van cliënten naar het lokale veld?
Er zijn nog geen definitieve afspraken met de zorgaanbieders gemaakt. Dit wordt opgenomen in de werkprocessen van  SWW waar momenteel aan gewerkt wordt. De intentie is dat het wijkteam  de trajecten zal monitoren en bewaken dat het terug geleiden van cliënten een vast onderdeel is. 

Met wie kunnen zorgaanbieders contact opnemen voor het teruggeleiden van cliënten naar het lokale veld?
Met het sociaal wijkteam.

Openingstijden/bereikbaarheid wijkteam:
Het sociaal wijkteam is tijdens werktijden telefonisch bereikbaar, maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer wijkteam:
Het sociaal wijkteam is voor inwoners en professionals bereikbaar via het algemene nummer

(14 0346).