U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwsbrief maart 2016 wijkcomite Breukelen Sint Pieter

Nieuwsbrief maart 2016 wijkcomite Breukelen Sint Pieter

Het wijkcomité voor het gebied Noordelijke- en Zuidelijke Kievietsbuurt, het Zandpad en de Scheendijk is samengesteld uit betrokken bewoners die u graag willen betrekken bij de invulling van o.a. een krachtige toekomstvisie voor onze omgeving. Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van hetgeen er speelt en ondernomen wordt.

 

 

ACTIVITEITEN WIJKCOMITÉ
Afgelopen maanden heeft het comité niet stil gezeten. We nemen u graag mee in de lopende en afgeronde zaken.

  • De besprekingen bij de gemeente over de automatisering van de brugbediening over de Vecht in de gehele gemeente Stichtse Vecht
  • Integraal Veiligheidsplan 2016; actuele weergave van het veiligheidsbeeld in de wijken en het voorleggen van eventuele veiligheidsproblemen
  • Verlichting en spiegels langs de Laan van Gunsterstein
  • Volgen ontwikkelingen omtrent komst ondergrondse afvalcontainers
  • Invullen van openstaande vacatures
  • Het opmaken van deze nieuwe nieuwsbrief
  • Zijdelings volgen wij de ontwikkelingen van het masterplan Loosdrechtse Plassen waar onder andere een project ’bagger depot in de Kievitsbuurt’ wordt besproken.

En nog veel meer maar we hebben de belangrijkste voor u in deze nieuwsbrief uitgelicht. Indien u vragen heeft of opmerkingen horen wij dat graag! U kunt ons mailen op info@breukelensintpieter.nl

 

  DE BRUGWACHTER BLIJFT!

Het comité heeft deelgenomen aan het overleg met de gemeente of de bediening van de Vechtbrug op afstand bediend moet gaan worden of dat een brugwachter de bediening op zich moet blijven nemen. Wij hebben ons op het standpunt gesteld dat de brugwachter behouden moet blijven en wij hadden hiervoor de volgende argumenten. 

Het wegverkeer over de brug is zeer intensief. 
Bij bediening op afstand is het onmogelijk om de verhouding tussen het scheepvaartverkeer en het wegverkeer goed in te schatten. De brugwachter kan goed inschatten wanneer de brug het beste kan worden geopend om zowel wegverkeer als scheepvaartverkeer goed te laten doorstromen.
Op deze manier is de weg en vaarveiligheid het beste gegarandeerd.

De adviezen van onder andere ons comité zijn door de gemeente overgenomen met hierbij de volgende aanvullingen. De brugwachter krijgt extra bevoegdheden (als BOA) om de verkeersveiligheid te helpen bevorderen. Door de bediening door de brugwachter komen er geen harde bellen op de brug bij iedere brugopening waardoor de rust in het dorp zou worden verstoord.


  VERLICHTING EN VEILIGHEID ER IS WEER LICHT!

Zoals u wellicht heeft geconstateerd deed de straatverlichting het niet in en om de Scheendijk. Dit had te maken met een stroomstoring die reeds is verholpen. Er zullen mogelijk ook meer lantaarnpalen geplaatst gaan worden voor de veiligheid van jong en oud. Uiteraard rekeninghoudend met het wild in het bos.


  BERM VERBREDING ZANDPAD

Er zal een verzoek gedaan worden voor herbestrating langs het Zandpad. De oude bestrating langs de weg is grotendeels weggezakt door zwaar verkeer. 
 

  LIGPLAATSENBELEID AAN DE VECHT

Op dit moment wordt er gekeken naar het ligplaatsenbeleid rondom de Vecht. We zullen als commissie dit nauwlettend in de gaten houden en u hiervan op de hoogte houden. 
 

  WHATSAPP GROEP BUURTPREVENTIE
                                                                         NU OOK BIJ U IN DE BUURT


Vanaf heden is er ook bij u in de buurt een WhatsApp Buurtpreventie groep gestart. Dit is een moderne variant van Buurtpreventie, namelijk in de vorm van WhatsApp groepen van maximaal honderd leden.
Ook voor de buurten Kievietsbuurt, Scheendijk en Zandpad is een WhatsApp Buurtpreventie groep gemaakt.

Wat is het?
WhatsApp Buurtpreventie groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Via de groep kunt u verdachte situaties delen met de bewoners om je heen. Opvallende situaties waarbij u zichzelf afvraagt of ze wel kloppen; is het wel oké? Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.

Hoe werkt het?
WhatsApp Buurtpreventie maakt gebruik van de ‘SAAR’-methode 

S    Signaleer ~ Merk een verdachte situatie op
A    Alarmeer ~ Bel 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed) en geef door wat u ziet:
- persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht
- voertuigkenmerken als kleur, merk, type en kenteken
A    App ~ Deel u waarneming met de groep en meld dat u hebt gealarmeerd
R    Reageer ~ Spreek bijvoorbeeld de verdachte persoon aan, mits het veilig is en zonder risico!

Hoe kunt u meedoen?
Meldt u dan aan door een mail te sturen naar het bijbehorende mail adres voor deze groep, te vinden op de website.  Meer informatie vindt u op http://wabp.nl

                                       

 

*  GLASVEZEL JA OF NEELAAT HET ONS WETEN

Afhankelijk of er animo is voor glasvezel zal er een business case worden opgesteld om te kijken of een pilot realiseerbaar is. Graag vernemen we dan ook van u of u interesse zou hebben in glasvezel ja of nee. U kunt het ons laten weten via onderstaande button. Alvast dank!

 

  SPEELTUIN SCHEENDIJK

Er is binnen de ondernemersvereniging van de Scheendijk (NCB) gevraagd wie er een stukje grond beschikbaar wilt stellen voor een openbaar speelplaats(je). Hier is helaas (nog) geen concreet voorstel uit voort gekomen. Alle tips zijn welkom!

 

  HERBEPLANTING

Er is een toezegging geweest voor herbeplanting langs de Meent. Hier zal het wijkcomité zich voor gaan inzetten. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden
 

  VACATURE, Vertegenwoordiging Zandpad

We zijn per direct op zoek naar een vertegenwoordiger van het Zandpad voor ons comité. Deze persoon zet zich in voor het overkoepelende belang van de wijken Scheendijk, Kievietsbuurt en Zandpad.

Bent u een bewoner en/of persoon die een eigendom heeft aan het Zandpad, dan kunt u zich a
anmelden via: info@breukelensintpieter.nl of per post naar Scheendijk 24, 3621 VC Breukelen.


Na de aanmeldingen zullen wij de kandidaten uitnodigen voor een informatief gesprek. Wanneer er meerdere kandidaten blijken te zijn voor de vacatures zal het zittende bestuur na de gesprekken een keuze maken uit de personen.

 

  Nautiqua 5 mei 2016

Nautiqua braderie met een nautische tint  op Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag
5 mei 2016  van 11.00 tot 18.00 uur.

Op deze dag kan er op de gehele Scheendijk in Breukelen een kijkje genomen worden op de jachthavens, de botenverkopers showen hun aanbod zowel nieuw als gebruikt, de watersportverenigingen en zeilscholen promoten hun activiteiten, er zijn diverse marktkramen met spullen te koop voor op en rond om de boot en andere snuisterijen, de gezamenlijke horeca uit Breukelen verzorgen (live) muziek en de nodige versnaperingen en voor de kinderen zijn er ook leuke attracties.

Kortom op 5 mei s er op de Scheendijk in Breukelen weer van alles te doen!

Wanneer u met de boot komt dan kan u afmeren bij één van de jachthavens aan de Scheendijk. Er wordt ook gezorgd voor goede bereikbaarheid per auto of fiets van en naar de Scheendijk door professionele verkeersbegeleiders, er kan geparkeerd worden in een weiland bij de begraafplaats van Breukelen.

Op de website www.scheendijk.nl en Facebookpagina www.facebook.com/Nautiqua vindt u een aantal foto’s van de voorgaande jaren en meer informatie.

 

Copyright © 2016 Breukelen Sint Pieter, All rights reserved.