U bent hier: Home / Nieuws / Voortgang werkzaamheden dijkverbetering Waterleidingkanaal

Voortgang werkzaamheden dijkverbetering Waterleidingkanaal

Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de dijkverbetering van de dijken (ca. 11 kilometer) langs het Waterleidingkanaal zodat de dijken de komende dertig jaar voldoen aan de veiligheidsnormen

Daarnaast brengt Waternet ook oeverbeschoeiing aan of vervangt deze om afkalving van de oever tegen te gaan. Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn de werkzaamheden begonnen. Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken.

Stand van zaken
We zijn in november 2018 gestart met het aanleggen van een aanvoerweg voor grondtransport en een depot (voor grond en materiaal) ter hoogte van de Nieuweweg. Deze zijn nodig om de dijkverbetering efficiënt te kunnen uitvoeren
Ondertussen zijn twee ploegen gestart met het aanbrengen van oeverbeschoeiing.

Vanaf maandag 28 januari (week 5) gaat de aannemer grond (zand en klei) vervoeren van het depot aan de Nieuweweg naar het noorden via een tijdelijke brug ter hoogte van Van Heusden Watersport. De aannemer gebruikt hiervoor een tractor en kiepwagens en zal dagelijks continu af en aan rijden. Tijdens deze werkzaamheden stoppen we tijdelijk met grondwerkzaamheden op de Scheendijk ten noorden van de Laan van Gunterstein. Dit continue grondtransport duurt tot 1 april. Tussen 1 april en 1 mei zijn er grondwerkzaamheden (waar onder transport) op de Scheendijk ten noorden van de Laan van Gunterstein.

Tijdens de zomermaanden is er geen grondtransport. In september gaan we weer verder.
We hebben in overleg met de gemeente besloten om op de Scheendijk een aantal passeerplaatsen aan te leggen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.
De aanvoer van grond naar het depot blijft doorgaan. De grondwerkzaamheden op de Scheendijk ten zuiden van de Laan van Gunterstein gaan tijdens de zomermaanden door.

Wat betekent dit voor bewoners
Tijdens de werkzaamheden die tot het einde van dit jaar duren wordt de Scheendijk ten zuiden van de Laan van Gunterstein afgesloten voor fietsers. Fietsers leiden we om via het Zandpad. Deze omleiding geven we aan met de gebruikelijke gele borden. Bestemmingsverkeer heeft altijd toegang (tenzij dat op een bepaald moment niet mogelijk is, maar dan laten wij dat vooraf weten).

Voor bewoners aan de Scheendijk ten noorden van de Laan van Gunterstein betekent het dat zij de komende tijd te maken krijgen met af en aan rijdende tractoren met grond. Mogelijk dat u hiervan hinder ondervindt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor bewoners in de omgeving betekent het dat zij mogelijk enige hinder ondervinden van de zware vrachtwagens die grond brengen naar het depot ter hoogte van de Nieuweweg. We kijken samen met de aannemer continu hoe we dit kunnen doen zonder veel overlast voor de omgeving te veroorzaken.

Meer informatie, Kijk op www.waternet.nl/waterleidingkanaal voor actuele informatie over de dijkverbetering. Heeft u vragen, neem dan contact op met Rik van Harn via waterleidingkanaal@waternet.nl of 06 20 031 232.